Όροι και Προϋποθέσεις. (Terms & conditions)

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 • Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την απαραίτητη έκδοση παραστατικών και άδειας χρήσης, όπως επίσης και για να σας στέλνουμε emails με τις μελλοντικές μας προσφορές για μουσικά πακέτα και άλλα συναφή, για την εξυπηρέτηση σας.
 • Δηλώνουμε ρητά ότι ΔΕΝ παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους κατά οιονδήποτε τρόπο!
 • Η μουσική μας παρέχεται προς χρήση τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την πρώτη κυκλοφορία τους στις Η.Π.Α. και έτσι, μεταξύ άλλων, δεν παράγονται συγγενικά δικαιώματα σύμφωνα με τη συνθήκη της Ρώμης του 1961 (2054/92 επικύρωση της στην Ελλάδα).
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν δεν παίζετε αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τη  μουσική μας, στον επαγγελματικό σας χώρο.
 • Οποιαδήποτε χρήση τηλεόρασης (δύναται να εμπεριέχει μουσικές διαφημίσεις που έχουν μουσικές που έχουν δικαιώματα ΑΕΠΙ & GEA ) ή σερφάρισμα στο ίντερνετ με αναπαραγωγές από Youtube, Spotify, κλπ συνάγουν δικαιώματα σε ΑΕΠΙ, GEA !
 • Εάν επιλέξετε την ετήσια συνδρομή ή να αγοράσετε κάποιο από τα πακέτα μουσικής μας, θα συμπεριληφθεί τα έγγραφα νομιμότητας με την άδεια χρήσης μουσικής.
 • Σε περίπτωση που ένα από τα στικάκια USB, δυσλειτουργεί, μπορείτε να το στείλετε πίσω για δωρεάν αντικατάσταση μαζί με το κόστος αποστολής.
 • Tα φορητά media players/amps έχουν 6 μήνες εγγύηση. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, σε περίπτωση βλάβης αντικαθίσταται με 25 ευρώ με τη προυπόθεση αποστολής του παλιού με τα προστατευτικά (σφραγίδα - βουλοκέρι) ανέπαφα.
 • Η μουσική μας παρέχεται με άδεια χρήσης μουσικής απευθείας από τον δημιουργό, τυπωμένο για ένα μοναδικό όνομα και φορολογικό αναγνωριστικό (ΑΦΜ) και ακριβή και πλήρη διεύθυνση του δρόμου, όπου θα χρησιμοποιηθεί η μουσική.
 • Χωρίς αυτό το πιστοποιητικό δεν μπορείτε να παίξετε δημόσια καμία από τη μουσική μας.
 • Τα προϊόντα μας ΔΕΝ είναι, σε καμμία περίπτωση, μεταβιβάσιμα !
 • Δεν μπορείτε να δανείσετε, να ενοικιάσετε ή να μεταπωλήσετε όλα ή μέρος της μουσικής μας.
 • Τα πιστοποιητικά μας ΔΕΝ επιτρέπεται να αλλάξουν μετά την αγορά.  Τα πιστοποιητικά μας είναι μοναδικά κατασκευασμένα και είναι νόμιμα μόνο αν είναι στην αρχική τους μορφή. Η χρήση οποιασδήποτε φωτοτυπίας του πιστοποιητικού μας είναι παράνομη και θα διώκεται ποινικά.
 • Εάν θα αγοράσετε επιπλέον μουσική σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν θα συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό, καθ´όσον δεν χρειάζεται.
 • Οι τιμές μας δύνανται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση.

Μουσική χωρίς αμοιβές για δικαιώματα!