Όροι και Προϋποθέσεις. (Terms & conditions)

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 • Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την απαραίτητη έκδοση παραστατικών και άδειας χρήσης, όπως επίσης και για να σας στέλνουμε emails με τις μελλοντικές μας προσφορές για μουσικά πακέτα και άλλα συναφή, για την εξυπηρέτηση σας.
 • Δηλώνουμε ρητά ότι ΔΕΝ παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους κατά οιονδήποτε τρόπο!
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν δεν παίζετε αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τη  μουσική μας, στον επαγγελματικό σας χώρο.
 • Οποιαδήποτε χρήση τηλεόρασης (δύναται να εμπεριέχει μουσικές διαφημίσεις που έχουν μουσικές που έχουν δικαιώματα ΑΕΠΙ & GEA ) ή σερφάρισμα στο ίντερνετ με αναπαραγωγές από Youtube, Spotify, κλπ συνάγουν δικαιώματα σε ΑΕΠΙ, GEA !
 • Εάν επιλέξετε να αγοράσετε κάποιο από τα πακέτα μουσικής μας, θα συμπεριληφθεί το πιστοποιητικό μας για νόμιμη χρήση !
 • Λάβετε υπόψη ότι έχετε τη δυνατότητα  να δοκιμάσετε για 14 ημέρες ένα easy πακέτο για να αξιολογήσετε τα προϊόντα μας.  Έτσι οποιαδήποτε αγορά οποιουδήποτε  πακέτου δεν επιστρέφεται!
 • Σε περίπτωση που ένα από τα στικάκια USB, δυσλειτουργεί, μπορείτε να το στείλετε πίσω για δωρεάν αντικατάσταση μαζί με το κόστος αποστολής.
 • Tα φορητά media players/amps έχουν 6 μήνες εγγύηση. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, σε περίπτωση βλάβης αντικαθίσταται με 25 ευρώ με τη προυπόθεση αποστολής του παλιού με τα προστατευτικά (σφραγίδα - βουλοκέρι) ανέπαφα.
 • Η μουσική μας "πωλείται" μόνο με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, τυπωμένο για ένα μοναδικό όνομα και φορολογικό αναγνωριστικό (ΑΦΜ) και ακριβή και πλήρη διεύθυνση του δρόμου, όπου θα χρησιμοποιηθεί η μουσική.
 • Χωρίς αυτό το πιστοποιητικό δεν μπορείτε να παίξετε δημόσια καμία από τη μουσική μας.
 • Τα προϊόντα μας ΔΕΝ είναι, σε καμμία περίπτωση, μεταβιβάσιμα !
 • Δεν μπορείτε να δανείσετε, να ενοικιάσετε ή να μεταπωλήσετε όλα ή μέρος της μουσικής μας.
 • Τα πιστοποιητικά μας ΔΕΝ επιτρέπεται να αλλάξουν μετά την αγορά.  Τα πιστοποιητικά μας είναι μοναδικά κατασκευασμένα και είναι νόμιμα μόνο αν είναι στην αρχική τους μορφή. Η χρήση οποιασδήποτε φωτοτυπίας του πιστοποιητικού μας είναι παράνομη και θα διώκεται ποινικά.
 • Εάν θα αγοράσετε επιπλέον μουσική σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν θα συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό, καθ´όσον δεν χρειάζεται.
 • Οι τιμές μας δύνανται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση.

  • Terms & Conditions.
  • If you choose to buy any of our music packages, our certificate for legal use will be included!
  • Please note that you have 14 days to evaluate our product (s) for free.
  • After that period if you will decide to buy any of our products our sales will be final and no returns will be accepted.
  • Special made playlists are NOT refundable.
  • In case that one of our USB thumbs is, or will be malfunctioning, you can send it back for a free replacement , plus the shipping cost.
  • Our music is "sold" only with a certificate of ownership, printed for a unique name and tax ID and exact and full street address, where the music will be used for.
  • Without that certificate you cannot play publicly any of our music.
  • Our products are NOT , in any case,  transferrable ! You cannot either lent, rent or resale all, or part , of our music.
  • Certificates CANNOT be changed after purchase.  Our certificates are uniquely made and are legal only, if they are in the original format. The use of any photocopy of our certificate, is illegal and will be legally prosecuted !
  • If you will buy additional music at a later time, NO certificate will be included as it is not needed.